Stacja Garbatka

Stacja Garbatka

Stacja Garbatka – wystawa /akcja  w ramach IX Międzynarodowego Pleneru Ekspresji Twórczej Malarstwa i Rzeźby, Stacja PKP Garbatka Letnisko, lipiec 2016