BWA Sieradz

BWA Sieradz

Wystawa ZOBACZ – obiekty z lat 2015-2018 w BWA w Sieradzu, wiosna 2018.

W praktyce komponowania wystaw przyjął się zwyczaj zbierania prac powstałych w ciągu kilku miesięcy czy lat i układanie z nich ekspozycji pod jakimś wspólnym tytułem. Zwyczaj ten, jeśli się dobrze zastanowić, nie ma w sobie nic oczywistego, bo przecież w danym czasie artysta bywa zajęty nie tylko tworzeniem, a dodatkowo przedmiotem jego zainteresowań są bardzo odrębne obszary życia. Przecież w tym czasie twórca żyje, spotyka ludzi, czuje, myśli, ogląda, przeżywa. W różnym natężeniu zdarzenia te (również te emocjonalne) wpływają na to, co robi (tworzy), chociaż we wszystkich jego aktywnościach znaleźć można tą samą dążność i tą samą tonację. Dlaczego więc rozdzielać to, co zostało połączone równoczesnością w czasie? Czemu nie zawrzeć na jednej wystawie zapisów z różnych pozornie rejonów, choć wszystkie one w danym czasie określają zainteresowania autora? A może połączyć sferę duchową i cielesną, tzw. sacrum i profanum, jeśli konstytuują one jednego człowieka i decydują o nim – jaki jest?

Tak właśnie postąpiłam w komponowaniu wystawy „Zobacz”. I mam nadzieję, że pod powierzchnią oczywistej różnorodności odbiorca rozpozna prawdziwą jedność.

O  W Y S T A W I E >>

fotografie: Adam Gut