Faces

Faces

FACES

Prace wykonane w różnych technikach, ale jednorodne tematycznie. Intryga techniczna kręci się tu wokół drzeworytu, który jest obecny w formie zarówno druku, jak i matrycy.

Zestaw prac objęty pojęciem OBRAZ / IMAGE powstaje od 2009 roku i kontynuowany jest po dziś dzień. Pojęcie to dotyczy szerokiej definicji słowa "obraz" - przeważnie płaskiego utworu plastycznego, na którym przy użyciu technik malarskich, graficznych i rzeźbiarskich dokonany jest zapis pewnych treści.