Akty i Erotyki

Akty i Erotyki

Prace, które łączy temat. Wykonane w technologii matryc do drzeworytu, jednak bez zamiaru wykonywania odbitek graficznych. Ich dłuższe boki mają ok 200 cm.

Zestaw prac objęty pojęciem OBRAZ / IMAGE powstaje od 2009 roku i kontynuowany jest po dziś dzień. Pojęcie to dotyczy szerokiej definicji słowa "obraz" - przeważnie płaskiego utworu plastycznego, na którym przy użyciu technik malarskich, graficznych i rzeźbiarskich dokonany jest zapis pewnych treści.


Akty i Erotyki (7 zdjęć)