Dłonie

Dłonie

Zestaw tworzą dwie prace, 250/125 cm każda. Wykonane ze sklejek szalunkowych przy użyciu dłut rzeźbiarskich i pił łańcuchowych.


Zestaw prac objęty pojęciem OBRAZ / IMAGE powstaje od 2009 roku i kontynuowany jest po dziś dzień. Pojęcie to dotyczy szerokiej definicji słowa "obraz" - przeważnie płaskiego utworu plastycznego, na którym przy użyciu technik malarskich, graficznych i rzeźbiarskich dokonany jest zapis pewnych treści.