Figury Duże

Figury Duże

„Figura a płaszczyzna obrazu” - cykl obrazów wchodzących w skład pracy doktorskiej (2007)